Jdi na obsah Jdi na menu

O mně

fotka-3.jpgVe své psychologické praxi se věnuji především individuální psychoterapii dospělých a párové psychoterapii.

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. Studium jednooborové psychologie na FF MU v Brně jsem ukončila v roce 2001. Psychodiagnostickou a psychoterapeutickou praxi jsem získávala především ve zdravotnictví. V roce 2008 jsem atestovala v oboru klinická psychologie. Pracovala jsem v Úrazové nemocnici v Brně a  patnáct let v Dětské nemocnici (FN Brno), z toho poslední čtyři roky jako vedoucí psycholožka Ambulance dětské psychiatrie a klinické psychologie. Od roku  2017 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi. Jsem členkou Asociace klinických psychologů.
V přístupu ke klientům vycházím ze svého postgraduálního psychoterapeutického vzdělání v psychodynamické psychoterapii (BIP, IPPART). Jde o způsob práce, který je zaměřen na porozumění dosud neuvědomovaným vlastním prožitkům a přesvědčením, kvůli kterým se člověk nebo pár opakovaně dostává do situací, které jsou pro něj nepříjemné, neúnosné, bolestné, nebo v takových okolnostech dlouhodobě setrvává.  Pochopení těchto souvislostí, ale především zkušenost bezpečného vztahu s terapeutem, vede ke změně v prožívání a postojích, umožňuje sebepřijetí a  nacházení takových způsobů jednání a vztahování se k druhým, které přispívají k získání rovnováhy v životě a ve vztazích. 
Obvyklá frekvence sezení je 1x týdně.
Možná je též krátkodobá podpůrná psychoterapie, cílená na zvládnutí aktuálních životních těžkostí.